ศธ.ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย

19 เมษายน 2566 – นางสาวตรีนฺช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการศึกษาถือว่าทุกหน่วยงานทำได้ดี ไม่ต้องกังวลกับเรื่องใดเป็นพิเศษ แม้จะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามา แต่ต้องการให้ “สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” เพราะถือเป็นนโยบายที่สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทุกคน

ที่ประชุมยังได้ติดตามการจัดทำประชาพิจารณ์ “ร่างระเบียบว่าด้วยนโยบายการจัดสวัสดิการภายในเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งเป็นร่างระเบียบที่เชื่อมโยงกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องการให้ครูมีเงินเดือนเหลือสุทธิหลังหักชำระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยการจัดทำร่างระเบียบฉบับดังกล่าวต้องการให้มีแนวปฏิบัติออกมาชัดเจน ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการได้ตามระเบียบ คาดว่าร่างระเบียบดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้นเร็ว ๆ นี้ และจะนำไปสู่การปฏิบัติ โดยสถานีแก้หนี้ครูต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงาน “การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566” ซึ่ง สพฐ. จะมีการจัดประชุมชี้แจงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน โดยภาพรวมการรับนักเรียนในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ส่วนประเด็น “การระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่” จากประเทศอินเดีย เรื่องนี้ ศธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการกำหนดแนวทางดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: