‘คุณหญิงกัลยา’ ชูประเด็นบูรณาการ STEAM Education ในเวทีการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 52 ที่ฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ – คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมน … อ่านเพิ่มเติม ‘คุณหญิงกัลยา’ ชูประเด็นบูรณาการ STEAM Education ในเวทีการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 52 ที่ฟิลิปปินส์