5 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ต่อกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ต่อกระทรวงศึกษาธิการ 5 ช่องทาง ดังนี้

  1. เว็บไซต์ : anticorrupt.moe.go.th
  2. อีเมล : accmoe@sueksa.go.th
  3. ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่ กระทรวงศึกษาธิการ 319 อาคารเสมารักษ์ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  4. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
  5. สายด่วน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-628-6162

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: