‘ตรีนุช’ มอบนโยบายแก้หนี้ครูแบบพุ่งเป้า

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 กุมภาพันธ์ 2566 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบายผ่าน Video Conference ในการประชุมขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับภูมิภาค โดยสถานีแก้หนี้ครู เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับเขตพื้นที่ ในกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสถานีแก้หนี้ครูของทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนกมลาไสย

รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูมาอย่างต่อเนื่อง และได้เจรจากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของครูทั้งประเทศ ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือเพื่อนครูตามแนวทางที่เหมาะสม อาทิ การลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยแบ่งเบาการะหนี้ให้กับครู, การปรับโครงสร้างหนี้ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นอย่างดี รวมถึงความร่วมมือจากสถาบันการเงินและหน่วยงานส่วนกลางของ ศธ. ด้วย

การช่วยกันหาแนวทางลดความเดือดร้อนให้ครูในวันนี้ จะช่วยให้ครูมีความหวังและปัญหาหนี้ครูจะได้รับการแก้ไขสำเร็จได้จริง และจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าครูแต่ละกลุ่มมีความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน การจัดการปัญหาหนี้สินครูจึงต้องแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้า วางแนวทางจัดการแตกต่างและเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อไปว่า ตนได้มอบแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 4 เรื่อง ดังนี้

  • พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลหนี้ครู โดยจัดกลุ่มลูกหนี้ครูตามสถานะ ได้แก่ กลุ่มลูกหนี้วิกฤตครูบำนาญ กลุ่มผู้ค้ำประกันครูบำนาญ กลุ่มลูกหนี้วิกฤตครูในระบบ กลุ่มลูกหนี้ครูในระบบ และกลุ่มครูที่ยังไม่มีหนี้ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลหนี้ครูทั้งระบบ
  • บริหารจัดการแบบพุ่งเป้า โดยมี 4 แนวทาง คือ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้, ปรับโครงสร้างหนี้, ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี และจัดหา Soft loan ซึ่งจะกำหนดวิธีช่วยเหลือของแต่ละแนวทางให้เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละกลุ่ม
  • พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อสร้างความแข็งแรงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยเน้นสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกับสถาบันการเงิน และความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูด้วยกัน
  • สร้างความรู้ทางการเงิน เพื่อให้ครูแต่ละกลุ่มรู้จักการวางแผนทางการเงินทั้งสำหรับกลุ่มครูที่ยังไม่เป็นหนี้และครูที่เป็นหนี้ โดยให้เป็นบทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถานีแก้หนี้ครู สถาบันการเงิน ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต้นสังกัด

นอกจากนี้ ศธ.กำลังวางแผนจัดงาน ‘มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย’ ในระดับภูมิภาค โดยร่วมมือกับสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพื่อเจาะกลุ่มลูกหนี้วิกฤตให้ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหนี้โดยตรง รวมถึงกลุ่มลูกหนี้ครูกลุ่มต่าง​ ๆ พร้อมให้ความรู้ในการวางแผนทางการเงินด้วย ซึ่งผลตอบรับของการจัดงานในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และการเข้าร่วมจัดงานมหกรรมแก้หนี้ของกระทรวงการคลัง ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลานั้น สามารถช่วยให้ครูที่เป็นหนี้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้และมาตรการช่วยเหลือต่างๆ เป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจมาก และมีครูที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินได้สำเร็จกว่าร้อยละ 90 โดยจะจัดขึ้นทุกภูมิภาคในเร็ว​ ๆ นี้” รมว.ศธ. กล่าว

2 thoughts on “‘ตรีนุช’ มอบนโยบายแก้หนี้ครูแบบพุ่งเป้า

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: