“ตรีนุช” มอบโล่เชิดชูเกียรติ 2 นักเรียนฮีโร่อุดรธานี

11 ตุลาคม 2565, โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ นายอรรถชัย อาจอุดม (บาส) นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และ นายปรัชญา ใจบุญ (บอส) นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ที่ให้การช่วยเหลือน้องนักเรียนที่โดนกระแสไฟฟ้าดูดได้อย่างปลอดภัย จากเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมเมืองอุดรธานี

รมว.ศธ. กล่าวว่า ในนามกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะผู้บริหารทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มาให้กำลังใจและชื่นชมน้องทั้ง 2 คน ที่ได้รับการยกย่องชื่นชมจากสังคม จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์วิกฤต แต่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้ ศธ. รู้สึกภาคภูมิใจ ซึ่งเป้าหมายของเราคือ การฝึกเยาวชนให้เป็นคนที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีจิตใจที่มีจิตอาสา และวันนั้นก็เป็นวันที่สังคมได้เห็นถึงผลผลิต ซึ่งเป็นตัวอย่างสำคัญ ขณะเดียวกันพ่อ แม่ และครอบครัว ก็เป็นหัวใจสำคัญยิ่งในการการบ่มเพาะให้น้อง ๆ เป็นคนดี ดังนั้น โรงเรียนกับครอบครัวจะช่วยกันในการบ่มเพาะให้เด็ก ๆ เป็นคนดี มีคุณธรรม

ขอให้น้องบอส กับน้องบาส เป็นต้นแบบในการเป็นเยาวชนที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และที่สำคัญ คือ มีจิตอาสาได้ช่วยเหลือผู้อื่น และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ศธ. เห็นว่าการสอนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ หรือ การทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิต ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นกระบวนการที่ทำให้น้อง ๆ ได้รู้จักการช่วยชีวิต เพราะนอกจากการที่เราเป็นคนจิตใจดี เป็นคนเก่งแล้ว แต่ถ้าไม่มีความรู้ หรือไม่มีกลไกในการที่จะช่วยเหลือ หรือมีวิธีการที่ถูกต้อง ก็อาจจะเป็นภัยกับตัวผู้ช่วยและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือได้

“ทั้งนี้ ศธ. ได้มอบให้สถานศึกษาในสังกัดสอนวิธีการทำ CPR ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งต้องขอขอบคุณสถานศึกษาแห่งและทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันและผลักดันเรื่องนี้ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ต้องขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้เราก็มีภัยที่นอกเหนือจากโรงเรียน ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันกำกับดูแลบุตรหลานของคนไทยทุกคนให้มีความปลอดภัย” รมว.ศธ. กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: