“ตรีนุช” รับมอบทุน 1 แสนบาท จากมูลนิธิพุทธภูมิธรรม สร้างขวัญกำลังใจให้สถานศึกษา ต่อยอดพัฒนาการศึกษา

7 ตุลาคม 2565 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายวิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม กล่าวว่า ศธ. เป็นหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ อีกทั้งพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง และให้ความสำคัญกับคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ทำให้มูลนิธิฯ เกิดความศรัทธาและร่วมมหากุศล

ทั้งนี้ มูลนิธิมีภาคีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ ดำเนินการสาธารณกุศลใน 3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย การสืบสานพระพุทธศาสนา พัฒนาสังคมและสันติสุข ช่วยเหลือสรรพสัตว์ จากการที่มูลนิธิลงพื้นที่เพื่อดำเนินงาน ทำให้พบกับสถานศึกษา และทราบถึงความเดือดร้อน จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น

รมว.ศธ. กล่าวขอบคุณมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างคน ซึ่ง ศธ. มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านองค์ความรู้ ตลอดจนการสร้างคนให้เป็นคนดี มีจิตสำนึก ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่นอกจากมูลนิธิฯ ดำเนินงานในด้านการเผยแพร่แล้ว ยังร่วมกันพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์ และดูแลงานสังคมในทุกมิติ จนนำมาสู่โครงการในวันนี้ ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เพียงแต่ปัจจัยงบประมาณ ที่มูลนิธิฯ กรุณาช่วยเหลือเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาและผู้เรียน ให้เกิดการต่อยอดเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป

การจัดมอบทุนในครั้งนี้ มีสถานศึกษาเข้ารับมอบทุนจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน รับมอบทุนจำนวน 30,000 บาท 2) วิทยาลัยเทคนิคพิมาย จ.นครราชสีมา รับมอบทุนจำนวน 30,000 บาท 3) โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 จ.นนทบุรี รับมอบทุนจำนวน 20,000 บาท และโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) จ.นนทบุรี รับมอบทุนจำนวน 20,000 บาท รวมเงินทุนทั้งสิ้น 100,000 บาท

การมอบทุนครั้งนี้ มีผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วม เช่น นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ., เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด ศธ.

ข่าว : ณัฐพล สุกไทย
ภาพ : ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: