รมช.ศธ.”คุณหญิงกัลยา” เปิดมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สป.รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค” แนะพัฒนาการทำงานสู่ VUCA World

1 กันยายน 2565, โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ / คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สป.รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาค

ชมย้อนหลัง
– วันที่ 1 กันยายน 2565 ภาคเช้า ภาคบ่าย
– วันที่ 2 กันยายน 2565 ภาคเช้า

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า วันนี้มีความตั้งใจที่จะได้มาพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ศธ. ทั้งส่วนกลางและส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค เพื่อจะได้บอกเล่าและเสนอแนวทางการทำงานของ ศธ.ให้เกิดประโยชน์โดยตรงไปยังนักเรียนนักศึกษาทุกระดับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมแรง ร่วมใจ ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในระดับนโยบายที่ตอบสนองการพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาประเทศในองค์รวม และส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับภูมิภาค ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง คุ้มค่า

ตลอดจนเพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สามารถพัฒนาวิธีการทำงานราชการให้ทันสมัย ทำงานด้วยความสุข ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องในยุค VUCA World ซึ่งเป็นความผันผวนของโลก ไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตได้ หรือจะจบลงเมื่อไร เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมประชากรโลก การเกิดสภาวะรูปแบบ Disruption สงครามการค้าระหว่างประเทศ หรือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งผู้บริหารองค์กรจะต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ชอบ

นอกจากนี้ ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา ที่ได้รับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และบุคลากรของ สป. ที่ได้รับรางวัล “คนดี ศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ทุกท่าน

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: