คุณหญิงกัลยา เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี

(19 สิงหาคม 2565) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี, คณะผู้บริหารโรงเรียน, คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ

ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กล่าวรายงานว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในทุกสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือ The best practice ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบให้สูงขึ้น และพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งครูและนักเรียนให้มีศักยภาพจนกลายเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและจัดงานในวันนี้ขึ้น ถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่าย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน โดยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาเป็นโรงเรียนแม่ข่ายที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก่โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดจำนวน 10 โรงเรียน และได้นำผลสำเร็จมาแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในวันนี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบคือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้ตามช่วงวัยอย่างเท่าเทียมกันทุกคน พร้อมทั้งเรียน Coding และ STI ควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยเตรียมพร้อมเผชิญทุกความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ขณะที่การประกอบอาชีพยุคใหม่นั้น แรงงานจะต้องมีทักษะหลายด้าน จึงขอฝากผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งเน้นการเพิ่มเนื้อหาด้านศิลปะการดำรงชีวิตในรูปแบบ STEAM Education ผ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัว จะเป็นการกระตุ้นความช่างสังเกต การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม เพื่อเป้าหมายการสร้างบุคลากรที่มีทักษะ STEAM ครบทุกมิติ ตลอดจนขอให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานทุกท่านเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ในครั้งนี้ไปพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อยอดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ในส่วนของการแข่งขัน ประกอบด้วย

 1. การแข่งขันวิทยาศาสตร์อากาศยาน
 2. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
 3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 4. การประกวดวาดภาพความคิดสร้างสรรค์แนววิทยาศาสตร์
 5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
 6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
 7. การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่น
 8. การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล
 9. การแข่งขันคิดพิชิตโค้ด
 10. การแข่งขัน E-Sport ROV

นอกจากนี้ ได้จัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอความเป็นเลิศทางวิชาการ (The Best Practice) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนศูนย์คือ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาและโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ได้แก่

 1. โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
 2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 3. โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
 4. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
 5. โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
 6. โรงเรียนพัฒนานิคม
 7. โรงเรียนลำสนธิวิทยา
 8. โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
 9. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
 10. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: