“ตรีนุช” ชื่นชมโรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป.อุดรธานี เขต 1 สืบทอดภูมิปัญญาทอผ้าโบราณ

8 สิงหาคม 2565, จังหวัดอุดรธานี / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองนาคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะอาชีพ โดยมีความโดดเด่นด้านการทอผ้า ได้มีการจัดทำห้องฐานการเรียนรู้ทอผ้าโบราณสืบสานวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้การทอผ้าที่โรงเรียนได้ตลอดเวลา และได้ร่วมมือกับ “ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก” ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ให้เด็กได้ไปเรียนรู้การย้อมสีผ้าด้วยกลีบดอกบัว ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และยังเป็นการสานต่อภูมิปัญญาการทอผ้าแบบโบราณด้วย ขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่ได้จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาที่อยู่รอบตัว ซึ่งช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง

นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้กำลังใจนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งให้บริการนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: