ศธ.ย้ำสอบ 38 ค.(2) และสอบคัดเลือกทุกตำแหน่ง ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นแบบอย่างต่อสังคม

29 มิถุนายน 2565 / ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ช่วงนี้กำลังมีการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งต่าง ๆ เช่น การสอบคัดเลือกผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง 38 ค.(2) ซึ่งมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้นโยบายและสั่งการขั้นเด็ดขาด ให้ผู้บริหารทุกระดับ ถือหลักธรรมาภิบาล ให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน การดำเนินการทุกอย่าง ทุกขั้นตอน จะต้องโปร่งใส ปราศจากการใช้เส้นสาย และห้ามไม่ให้เกิดการทุจริตโดยเด็ดขาด เพราะ ศธ. เป็นกระทรวงที่ต้องเป็นแบบอย่างในความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้องดีงาม

จึงเน้นย้ำไปถึงผู้เข้าสอบทุกคน ทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะการสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง 38 ค.(2) ขอให้เชื่อมั่นในระบบของ ศธ. ที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้วางระบบความเป็นธรรมทุกขั้นตอน ขออย่าได้หลงเชื่อว่าจะมีผู้ใด กลุ่มใด ที่แอบอ้างว่าจะสามารถวิ่งเต้นช่วยเหลือเข้าสู่ตำแหน่งได้ หากมีข้อมูลบุคคล กลุ่มบุคคลใดติดต่อมาว่าสามารถช่วยเหลือได้ ขอให้แจ้งมายัง ศธ.ได้ทุกช่องทาง หรือโทร. 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ http://www.1579.moe.go.th เพื่อดำเนินคดีต่อผู้ประพฤติชั่วต่อไป

ในส่วนของการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารที่มีความสำคัญต่อการศึกษาของชาติ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการครูทั่วประเทศ จึงขอให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกอย่าได้หลงเชื่อ ว่าจะมีกลุ่มคนที่สามารถช่วยเหลือได้ ยิ่งการเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับตำแหน่งตามที่มีกระแสข่าวกันนั้น ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับระบบการศึกษาของ ศธ. เป็นอย่างยิ่ง ถ้ามีข้อมูลขอให้แจ้งมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้แอบอ้างนั้น ๆ ต่อไป

โฆษก ศธ. กล่าวด้วยว่า ภายใต้การบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ตรีนุช เทียนทอง” และรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทั้ง 2 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงทุกองค์กรหลัก จึงขอให้ความเชื่อมั่น ความมั่นใจในการดำเนินการของ ศธ.ที่ยึดมั่นอยู่ในระบบคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างองค์กรที่เชื่อมั่นศรัทธาให้กับบุคลากรและประชาชนต่อไป

ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: