“ตรีนุช” ย้ำการสอบเข้ารับราชการ 38 ค.(2) ของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องโปร่งใส ห้ามทุจริตเด็ดขาด

รมว.ศธ. “ตรีนุช” ย้ำการสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กระบวนการสอบทุกอย่างมีความรอบคอบ โปร่งใส ห้ามมีการทุจริต หรือเรียกรับเงินเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด ปลัด ศธ. “สุภัทร” ยืนยันวางมาตรการป้องกันเข้มที่สุด หากพบผู้แอบอ้างเรียกรับเงิน ส่งหลักฐานได้โดยตรง ถ้าเป็นข้าราชการโทษไล่ออก หากเกษียณอายุ ส่ง ป.ป.ช.ดำเนินการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565 จำนวน 208 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นั้น

“ได้เน้นย้ำกับปลัด ศธ. เนื่องจากการสอบครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครสอบแข่งขันเป็นจำนวนมากถึง 120,048 ราย ดังนั้น กระบวนการสอบทุกอย่างต้องมีความรอบคอบ โปร่งใส ห้ามมีการทุจริต หรือเรียกรับเงินเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด เพราะ ศธ. เน้นย้ำความโปร่งใสในทุก ๆ เรื่อง”

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวว่า ยืนยันว่าการสอบเข้ารับราชการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดย สป.ศธ. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารจัดการดำเนินการสอบ รวมทั้งการออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบด้วย ซึ่งจะหารือผู้ดูแลการจัดสอบ เพื่อวางมาตรการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ ตั้งแต่การออกข้อสอบ การจัดส่งข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบ การตรวจข้อสอบ รวมถึงการดูแลผู้คุมสอบด้วย

“หากผู้เข้าสอบ พบใครที่มาแอบอ้างว่าสามารถฝากเข้ารับราชการได้ ขอให้รวบรวมหลักฐาน เช่น คลิปเสียง หรือหลักฐานอื่น ๆ มาที่ผมได้โดยตรง สำหรับผู้ที่ทำการตกเบ็ด แอบอ้างว่าให้ความช่วยเหลือเข้ารับราชการได้นั้น หากเป็นข้าราชการ มีโทษสถานเดียวคือไล่ออก แต่หากเกษียณอายุราชการไปแล้ว จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการต่อไป” นายสุภัทร กล่าว

สำหรับการช่องทางร้องเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนการศึกษา ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ http://www.1579.moe.go.th/1579 ทุกเรื่องที่ร้องเรียน มีระบบติดตามเรื่อง และปิดเป็นความลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: