เลขานุการ รมว.ศธ. “อรพินทร์” มอบนโยบายห้องเรียนอาชีพ นำร่องที่ รร.สุรศักดิ์มนตรี แห่งแรก

เลขานุการ รมว.ศธ. “อรพินทร์” มอบนโยบายห้องเรียนอาชีพ นำร่องที่ รร.สุรศักดิ์มนตรี แห่งแรก เน้นสร้างกำลังคนที่เข้มแข็งหลังโควิด 19 ด้วยอาชีพยุคใหม่ ย้ำการใช้แพลตฟอร์ม MOE Safety Center สร้างความปลอดภัยแก่บ้านหลังที่สองของนักเรียน

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) มอบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 “เติมความรู้ สู่อาชีพ เพื่อการมีรายได้” ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ย้ำปรับการเรียนสู่อาชีพในโลกอนาคต ให้เด็กไทยได้เรียนด้วยความเข้าใจ นำไปปฏิบัติได้ อยู่ในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้มแข็ง ด้วยการมีอาชีพยุคใหม่ตามความถนัดและสนใจ พร้อมจับมือวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ขน 12 อาชีพระยะสั้น โชว์เวิร์คช็อปสาธิตการจัดการเรียนการสอน ทดลองทำ สร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกสุรศักดิ์และ Up-skill Re-skill แก่ผู้ปกครอง มีนางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รอง ผอ.สพม.กรุงเทพ เขต 2 ตลอดจนนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและเข้าร่วม

เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวว่า ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียน สถานศึกษา และครู ต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อปรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรืออีก 4 On ให้สอดคล้องกับบริบทและโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ เพื่อดูแลลูก ๆ นักเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ศธ.จึงขอขอบคุณโรงเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ประสานความร่วมมือกันในการปรับบ้านให้เป็นโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่สะดุด

“รมว.ศธ. เน้นย้ำถึงการที่เด็กและเยาวชนไทยต้องเข้าถึงในเรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ต้องเร่งฟื้นฟูการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ศธ. และขณะเดียวกันต้องร่วมกันแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ที่เป็นผลจากระบบเศรษฐกิจชะลอตัว การตกงาน และการถูกเลิกจ้างงานควบคู่ไปด้วย ศธ.จึงจัดกิจกรรมห้องเรียนอาชีพ นำร่องที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเป็นแห่งแรก โดยจัดการเรียนการสอนวิชาการสายสามัญ ควบคู่กับนำการเรียนอาชีพเข้าสู่ห้องเรียน โดยมีเป้าหมายเรียนแล้วมีหน่วยกิตและมีงานทำ มีรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัว นอกจากนี้ ผู้ปกครองของนักเรียนที่ต้องการพัฒนาตนเอง ก็สามารถเข้ามา Up-skill Re-skill เพื่อหารายได้เสริมได้เช่นกัน

ดังเช่นวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร โดยนางเบญจวรรณ ปกป้อง ผอ.วิทยาลัยฯ ที่นำหลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามเทรนสมัยใหม่มาสาธิต และให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ลองลงมือทำกันจริง ๆ อาทิ วิชากาแฟ ที่จะได้ฝึกเป็นบาริสต้า ในราคาเพียง 999 ด้วยการเรียนจำนวน 10 ครั้ง (ราคาสอนทั่วไป 4-5 หมื่นบาท) วิชาขนมอบ โดยมีนายกสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้สอน และวิชาช่างยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีความต้องการกำลังคนถึง 40,000 คน แต่สถานศึกษายังผลิตได้ไม่เพียงพอ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีวิชาอื่น ๆ ที่กำลังเป็นกระแสfของโลก อาทิ วิชาตัดต่อวิดีโอคลิปด้วยมือถือยุค 5G วิชาช่างล้างระบบปรับอากาศรถยนต์ส่องกล้องแบบไม่ถอดตู้ วิชาระบบสมาร์ทโฮม วิชาช่างงานเครื่องเลเซอร์ CO2 วิชาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง วิชาตัดผมชาย วิชาจัดดอกไม้สด วิชาประดิษฐ์ของใช้จากผ้า วิชาเสริมสวย เป็นต้น โดย ศธ.จะเร่งทำงานเชิงรุกเพื่อขยายห้องเรียนอาชีพไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อสร้างเด็กไทยให้พร้อมอยู่ในสังคมที่มีเปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้มแข็งด้วยอาชีพ และผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดตามการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นขยายได้จากสถานศึกษาของบุตรหลานต่อไป

นอกจากนี้ ศธ.ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษา โดย รมว.ศธ.ย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน “MOE Safety Center” เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการบลูลี่ อุบัติเหตุ เรื่องทางเพศ และผลกระทบสภาวะร่างกายและจิตใจทุกรูปแบบ โดยขอให้ทุกโรงเรียนประชาสัมพันธ์และใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดูแลสวัสดิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและทำให้นักเรียนมีความปลอดภัยและมีความสุขเหมือนอยู่บ้าน เพราะโรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของลูกหลานของเรา” เลขานุการ กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: