ศธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

2 มิถุนายน 2565 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช, นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 พร้อมปล่อยคาราวานจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ศธ.360 องศา

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 3) พิธีปล่อยคาราวาน ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีปล่อยคาราวานว่า โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร มีความรักและความสามัคคีภายในองค์กร สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ

โดยคาราวานของส่วนราชการ  หน่วยงานในสังกัด ศธ. จัดทำถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้แก่ มูลนิธิ ชุมชน และสถานศึกษา ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส รวมทั้งผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา ได้แก่ มูลนิธิมิตรสงเคราะห์ บ้านพักคนชราติวานนท์ มูลนิธิพระมหาราช ชุมชนสวนอ้อย ชุมชนสุโขทัย ชุมชนท่าน้ำสามเสน ชุมชนถนนสุคันธาราม ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ บ้านราชาวดี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และโรงเรียนสามัคคีวิทยา

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: