รมว.ศธ.”ตรีนุช” เปิดการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ 39 – EDNET มุ่งมั่นสร้างชุมชนการศึกษาที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่ง

11 พฤษภาคม 2565 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายด้านการศึกษาเอเปค ครั้งที่ 39 (39th APEC Education Network – EDNET) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โอกาสนี้ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้นำเสนอนโยบาย ในหัวข้อ “คุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปค และเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเอเปคว่าด้วยการศึกษาปี 2030 โดยเชื่อว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีของเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายเครือข่ายการศึกษาเอเปคปี 2022 ที่มุ่งหมายให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (“Quality Education for Sustainable Growth”)

ประเทศไทยเชื่อว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ ผ่านการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งนี้ประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ที่ทำให้การศึกษาดำเนินได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สอดคล้องตามแนวคิดหลักของเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ปี 2565 คือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” (Open. Connect. Balance.)

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยสัญญาที่จะดำเนินการร่วมกับเขตเศรษฐกิจสมาชิกเพื่อสร้างชุมชนการศึกษาที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง สังคมอยู่ดีมีสุข และประชาชนมีงานทำของเขตเศรษฐกิจสมาชิก และยืนยันที่จะสืบสานความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อให้บรรลุ APEC Putrajaya Vision 2040 ตลอดจนเชิญชวนสมาชิกร่วมกันวางแผนอนาคตทางการศึกษาหลังโควิด 19 โดยเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะยาว ที่ยืดหยุ่น ครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: