สป.ศธ.จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัด สป.ศธ. จำนวน 349 คน

31 มีนาคม 2565 – นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับข้าราชการสังกัด สป.ศธ. จำนวน 349 คน เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สป.ศธ. จึงได้จัดให้มีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 โดยมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) รวมทั้งสิ้น 349 ราย ดังนี้

  • สายที่ 3 ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) จำนวน 7 ราย
  • สายที่ 2 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) จำนวน 13 ราย
  • สายที่ 1 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม) จำนวน 329 ราย

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

อัลบั้มภาพพิธีรับพระราชทาน
และ
Facebook ศธ.360 องศา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: