“สุทธิชัย” ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เผยเตรียมประชุมชี้แจงสถานีแก้หนี้ครู

ที่ปรึกษา รมว.ศธ. “สุทธิชัย จรูญเนตร” เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ เผยเตรียมจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติกับสถานีแก้หนี้ครู ให้เข้าใจปฏิบัติตรงกัน พร้อมเดินหน้าโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูร่วมกับสถาบันการเงิน หน่วยงานภายนอก และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ล่าสุดสมัครแล้ว 37 แห่ง เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จริงใน 4 เรื่องหลัก “ปรับลดอัตราดอกเบี้ย – ยกระดับการหักเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 30% – ติดอาวุธความรู้ทางการเงิน – แก้ปัญหาโดยใช้สถานีแก้หนี้ 558 สถานีทั่วประเทศ ได้สำเร็จเป็นรูปธรรม”

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ ศธ.ได้จัดตั้ง “สถานีแก้ปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับหน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนระดับจังหวัด และเปิดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาหนี้สิน ระหว่างวันที่ 14 ก.พ.-15 มี.ค. ที่ผ่านมานั้น

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานในระดับพื้นที่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นชอบให้จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ กับสถานีแก้หนี้เขตพื้นที่การศึกษา และซักถามปัญหาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ “Zoom Cloud Meeting ” ในวันที่ 7 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ศธ.จะจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการดำเนินงาน ให้สถานีแก้หนี้ครู ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของการประสานงานกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง คือ ธนาคารออมสิน เพื่อขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย วงเงินจะให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการให้สินเชื่อ รวมทั้งสอบถามไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ทุกสหกรณ์ เพื่อสำรวจความต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูต่อไป รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลดยอดหนี้จากรายได้ในอนาคต เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกรมส่งเสริมสหกรณ์

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู (สอ.ครู) ที่สมัครและผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครู โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐานแล้ว รวมทั้งสิ้น 37 แห่ง คือ สอ.ครูสกลนคร กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต หนองคาย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สระแก้ว ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ ลำปาง ปัตตานี ชัยภูมิ สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี มุกดาหาร ชุมพร กระบี่ อุบลราชธานี ชัยนาท ขอนแก่น ยโสธร นครศรีธรรมราช พิษณุโลก พังงา บุรีรัมย์ ชลบุรี ราชบุรี กรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง ลำพูน อุดรธานี อุทัยธานี ลพบุรี มัธยมศึกษานครพนม หนองบัวลำภู พะเยา และพิจิตร

ที่ปรึกษา รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการฯ จะเสนอ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. พิจารณาลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จริงใน 4 เรื่องหลัก ๆ คือ “ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ยกระดับการหักเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า 30% การติดอาวุธความรู้ทางการเงิน และการแก้ปัญหาโดยใช้สถานีแก้หนี้ 558 สถานีทั่วประเทศ ได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม”

One thought on ““สุทธิชัย” ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เผยเตรียมประชุมชี้แจงสถานีแก้หนี้ครู

Add yours

  1. ้เดี่ยวนี้กินเลือดกับปู กู้500,000 เป็นเดอกเกือบล้าน พูดว่า:

    แก้ปัญหาครูจะไม่สำเร็จถ้าผู้มีอำนาจขาดความจริงใจ อิงผลประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก เงินครูมีเยอะมาก กบข ชพค. ขพส. บำเหน็จตกทอด ฯลฯ นำมาเข้าระบบ แก้พรบ.กฏหมายบางฉบับ รัฐบาลประกันหุ้นให้สหกรณ์ จะสำเร็จแน่นอน

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: