รมช.ศธ.”กนกวรรณ” ประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

รมช.ศธ. ”กนกวรรณ วิลาวัลย์” เป็นประธานประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่จะเกิดประโยชน์แก่คนทุกช่วงวัย

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ครั้งที่ 2 โดยมีการหารือถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมีคณะกรรมาธิการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อเร็ว ๆ นี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: