ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 771,730 ราย ของทุกส่วนราชการ

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้

 1. องค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. ลกจ้างประจำของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 3. พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 4. พนักงานราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 6. พนักงานราชการ สำนักงานรัฐมนตรี
 7. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 8. สำนักงานรัฐมนตรี
 9. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 10. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 11. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 12. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 13. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 14. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 15. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 16. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 17. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 18. พนักงานองค์กรของรัฐ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
 19. พนักงานองค์กรของรัฐ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
 20. พนักงานองค์กรของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 21. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เหรียญจักรมาลา จํานวน 27,438 ราย และเหรียญจักรพรรดิมาลา จํานวน 72,558 ราย รวมทั้งสิ้น 99,996 ราย (ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 2 ไฟล์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E003_15_4/1.PDF ต่อด้วย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E003_15_5/1.PDF

14 thoughts on “ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

Add yours

 1. เหรียญจักรพรรดิมาลา ของพนักงาน อบต. ขอไปตั้งแต่ปี 60 63 ยังหาไม่เจอเลย ไม่รุว่าได้หรือป่าว ใครมีเอกสารนี้ในมือ บอกด้วยคะ ขอบคุณ

  ถูกใจ

 2. ขอเหรียญจักรพรรดิมาลาของปี2561
  เข้าไปตรวจสอบไม่มีชื่อค่ะ ไม่รู้ชื่อตกหล่นที่ไหนคะ …เศร้าใจ
  ต้องทำใจ รอคอยมาทุกปีคะ

  ถูกใจ

 3. ขอไปพร้อมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเพื่อนได้กันหมดทำไมเราตกหล่นอยู่คนเดียว

  ถูกใจ

 4. บรรจุทีหลังเราเขาขอได้ทำไมเราได้บรรจุก่อนตั้งหลายปีทำไมเราไม่ได้ แปลกดีค่ะ

  ถูกใจ

 5. นางสาววีร์สุดา จันทโชติ เกษียณ 30 กันยายน 2464ค่ะ ทางรร.ขอไปปี2563 ที่จริงครบ25ปีตั้งแต่ปี2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกขา ปี 2563 ก็ไม่มีชื่อค่ะ คือเขาขอให้ช้า จะได้ไหมคะเพราะเกษียณไปแล้ว

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: