ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพันจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน รวมทั้งมีการยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและโอนอำนาจหน้าที่ไปเป็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สมควรปรับปรุงจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงดำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

3 thoughts on “ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564

Add yours

  1. ทำไมบางโรงเรียนในฉะเชิงเทราเขต1 ประธานกรรมการ และกรรมการ อยู่ในตำแหน่ง 4-5 วาระติดต่อกัน และเขตพื้นที่การศึกษาเซ็น อนุมัติ ด้วย งง มากครับ

    ถูกใจ

  2. ทำไมบางโรงเรียนในฉะเชิงเทราเขต1 ประธานกรรมการ และกรรมการ อยู่ในตำแหน่ง 4-5 วาระติดต่อกัน และเขตพื้นที่การศึกษาเซ็น อนุมัติ ด้วย งง มากครับ ฝากท่านรัฐมนตรี ตรีนุช เทียนทอง ช่วยตรวจสอบด้วยครับ

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: