ผู้ตรวจราชการ ศธ. “ธนากร” ลงพื้นที่อุดรธานี ประชุมประสานแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

(16 มีนาคม 2564) นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประสานแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี