รมว.ศธ.ลงนามประกาศฯ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 ก.พ.ยกเว้นสมุทรสาคร

‘ณัฏฐพล’ เผย เปิดเรียนได้ 1 ก.พ. ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑลต้องเฝ้าระวังเข้ม ด้านโรงเรียนเอกชนเตรียมคำนวณลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง

(27 มกราคม 2564) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด

สำหรับจังหวัดสมุทรสาครให้ปิดการเรียนการสอนต่อไป โดยให้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี) ให้เปิดสถานศึกษาได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด โดยให้มีจำนวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 25 คน ในกรณีที่ห้องเรียนไม่เพียงพอ ให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับวันเรียน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมหลังการประชุมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2564 ว่า จากการประชุมวันนี้ทำให้โรงเรียนเอกชนสามารถคำนวณจำนวนวันที่ไม่ได้ให้บริการอย่างชัดเจน ส่งผลให้มีการลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่ารถรับ-ส่ง ค่าทัศนศึกษา เป็นต้น โดยแต่ละโรงเรียนจะมีแนวทางการตกลงกับผู้ปกครองแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละแห่ง และจะมีการรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รับทราบด้วย ทั้งนี้มั่นใจว่าทุกโรงเรียนได้คำนึงถึงค่าบริการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน

ด้านของรัฐบาล ขณะนี้กำลังพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือค่าบริการ Internet โดยได้ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. คาดว่าจะได้ความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้

กรณีนักเรียนนักศึกษาที่พักอาศัยใน จ.สมุทรสาคร ต้องเดินทางข้ามจังหวัดไปเรียนพื้นที่อื่น สถานศึกษาแต่ละแห่งจะทราบดีว่า นักเรียนรายใดอยู่สมุทรสาคร ต้องจัดการเรียนการสอนทางไกล หรือรูปแบบอื่นๆ ให้แก่นักเรียนตามความเหมาะสม โดยยังไม่ต้องเข้าชั้นเรียน หรือผู้ปกครองบางท่านไม่สะดวกใจ หรือยังกังวลในการส่งลูกหลานมาเรียน โรงเรียนก็ต้องมีหน้าที่บริหารจัดการในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ให้ได้

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
กิตติกร แซ่หมู่/ถ่ายภาพ

17 thoughts on “รมว.ศธ.ลงนามประกาศฯ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 ก.พ.ยกเว้นสมุทรสาคร

Add yours

 1. สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงใคร่ขอความกรุณาทางกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาในการให้โรงเรียนเปิดเรียนวันที่ 1 กพ 64 เพราะถ้าเด็กนักเรียนติดเชื้อมามันจะแผ่วงกว้าง เพราะเด็กยังไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองได้เท่าที่ควร ไม่เช่นนั้นการที่เรียนออนไลน์ที่บ้าน เพื่อหยุดเชื้อที่ผ่านมา จะเป็นการเปล่าประโยชน์มากค่ะ จะไม่คุ้มกับการที่เด็กจะไปเสี่ยงกับการรับเชื้อค่ะ โดยส่วนตัวมีความสุข และสบายใจมากที่ได้ให้ลูกเรียนอยู่ที่บ้านค่ะ

  ถูกใจ

 2. อยากจะให้ทำแบบสอบถามผู้ปกครองว่าอยากให้ส่งลูกไปโรงเรียนไหม ในสถานการณ์ที่คนติดเชื้อยังมากขนาดนี้ เพราะขนาดนี้การเรียนออนไลน์ก็เข้าที่ดีอยู่แล้ว ผมเชื้อไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ไม่เห็นด้วยให้เปิด ขอให้ท่านทบทวนใหม่อีกรอบ หากมีเด็กติดโควิดจากโรงเรียนแล้วมาติดคนแก่ที่บ้าน ใครรับผิดชอบครับ

  ถูกใจ

 3. ยังไม่ควรให้เด็กไปเรียน เนื่องจากเด็กยังดูแลตัวเองไม่ได้ดีเท่าที่ควร เสี่ยงติดมากกว่าเดิมค่ะ

  ถูกใจ

 4. ไม่เห็นด้วยกับการเปิดเทอมวันที่ 1 นี้ แค่นั่งติดกันถึงจะใส่แมสก็สามารถติดต่อกันได้ ไหนจะต้องการเดินทางอีก ใช้อะไรคิด

  Liked by 1 person

 5. พื้นที่สีแดง – เด็กอนุบาล และประถมต้น บ้านไหนสะดวกที่จะให้เรียน online ที่บ้าน และพร้อมที่จะทำงานตามที่ได้รับหมอบหมาย ก็ให้เรียนที่บ้านต่อไป LFH (Learn From Home) เพื่อลดการแพร่กระจายในวงกว้าง บ้านไหนสะดวกให้มาที่โรงเรียน ก็ให้มาที่โรงเรียนครับ

  ถูกใจ

 6. ผมคิดว่ายังไม่ควรเปิดในพื้นที่ กรุงเทพฯ เพราะผมคิดว่ายังมีตัวเลขไม่เพิ่มขึ้นอยู่ คุณมั่นใจแล้วใช่ไหม ที่จะให้เด็กออกไปเรียนพร้อมความเสี่ยง พวกคุณรับผิดชอบไหวใช่ไหม ทำไมคุปผลักดันให้โรงเรียนทำระะบบเรียนออนไลน์ไปเลยในปีนี้ ผมคนนึงที่จะไม่ให้ลูกไปเรียนผมคิดว่าระบาดอีกแน่ ถ้าเปิดเรียนในสถานการณ์นี้

  ถูกใจ

  1. ควรปิดเรียนออนไลน์อีเพราะตัวเลขยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วประกันได้ป่าวว่านักเรียนที่หยุดไปไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงมาซึ่งเชื้อที่ไม่แสดงอาการท่านสามารถรับประกันได้แาวว่าจะไม่เกิดคลัสเตอร์นักเรียนขึ้นอีก

   ถูกใจ

 7. ไม่ควรให้ร.ร.เปิดเพราะจะมีการแพร่เชื้อได้ง้ง่าย แต่ถ้าผู้ปกครองคนไหนอยากให้เรียนก็ตามใจเขา ถ้าผู้ปกครองคนไหนไม่ยากให้เด็กไปก็ควรให้หยุดแบเวเรียนอินไลน์

  ถูกใจ

 8. น่าสงสารทั่งเด็กและครู รร.ให้เรียนออนไลน์ ครูก็ไม่เคยได้หยุด มีเหรอค่ะ คำว่า work from home ไม่จริงเลย ฉันมีลูกหลานเป็นครูไปสอนในจ.สมุทรสาคร คำสั่งศบค.ออก ให้ครู work from home ที่บ้าน ฉันก็เห็นหลานสอนเด็กในคอม ทุกวันอยู่บ้านก็ไม่ได้เล่นๆ ต้องเตรียมการสอน แต่ละวันต้องคอยติดต่อผปค.นร. ติดตามการเรียนเด็ก ป่สนไปอาทิตย์เดียว ก็โดนผอ.โทรตามให้ครูทุกคนเข้าไปทำงานี่รร. ห้ามทำที่บ้าน ใครไม่ไป ผอ.บอกคัดคำสั่ง ฉันอยากรู้ว่า ใครกันแน่ขัดคำสั่ง.ขอให้ทางการตรวจสอบรร.ในจ.สมุทรสาครให้ด้วย ให้เดินทางทำไปทำงานทุกวัน แล้วฉันอยากจะบอกลูกหลานฉันมันก็มีปอด เช่นเดียวกัน. ร้องเรียนไปแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในหมายความว่ายังไง ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยังไม่ปฏิบัติตามศบค. และยังจัดการเรื่องแค่นี้อะไรไม่ได้ แล้วในประเทศไทย จะมีผู้ใหญ่ไว้ทำไม ฝากให้เอาสมองคิดด้วยนะคะท่าน

  ถูกใจ

 9. เด็ก ต้องคุยกัน เดินด้วยกัน และเด็ก จะไม่แสดงอาการ ถ้านำไปติดคนที่บ้าน ผู้้ใใหญ่เขาต้องทำงานหาเงินนะครับ จะมีคำสั่ง ไม่เปิดเรียน ก็ยังไม่สายนะครับ อย่าทำเป็นวัวหายล้อมคอก เรียน online ต่อไป ดีกว่าครับ ท่าน ผุ้ออกคำสั่งทั้้งหลาย อย่ามองคนอื่นเป็นเบี้ยครับ

  ถูกใจ

 10. ึึควรเรียนออนไลน์ต่ออีก เพื่อรอดูสถานการณฺ์ก่อน เพราะเด็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้

  ถูกใจ

 11. เอาอะไรมามั่นใจว่าสถานการณ์ตอนนี้พร้อมกับการเปิดเรียนแล้ว การเรียนสำคัญกับเด็กทุกคนไม่ใช่หรอคะ เด็กจังหวัดอื่นนั่งเรียนในห้องเรียนแต่เด็กจังหวัดสมุทรสาครนั่งเรียนออนไลน์ที่บ้าน ความรู้จะได้รับเท่ากันชัวร์หรอแบบนี้?

  ถูกใจ

 12. ไม่ควรเปิดอย่างยิ่งค่ะ ควรไปปรับปรุงระบบการเรียนผ่านออนไลน์ หรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ดี เพื่อรองรับการระบาดที่ไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ดีกว่าแก้ปัญหาง่ายๆ ด้วยการส่งเด็กกลับไปเสี่ี่ยงที่โรงเรียน

  ขอให้พิจารณาใหม่ ศบค ควรลงมาชี้ขาด อย่าให้ความเห็นของ รตม คนเดียว มามีอำนาจให้เยาวชนต้องไปเสี่ยงทั้งประเทศ ในเมื่อเรามีทางเลือกที่หลบเลี่ยงได้ มีเทคโนโลยีไม่ใช่เด็กเรียนรู้ไม่ได้เลย

  จะติดกี่คน ก็ชีวิตและสุขภาพของเด็ก เกิดขึ้นกับบ้านใครพ่อแม่ก็ทรมาน อย่าบอกว่าเสี่ยงน้อย คุ้มที่จะเสี่ยง เพราะคนเป็นพ่อแม่ย่อมไม่ต้องการนำชีวิตลูกไปเสี่ยงค่ะ

  ถูกใจ

 13. ปัจจุบันโรงเรียนในสมุทรสาคร ผวจ อนุมัติให้เปิดการเรียนทุกโรงเรียนแล้ว แต่เด็กนักเรียนที่อยู่ใน จว สมุทรสาคร ไม่สามารถไปเรียนใน กทม ได้เพราะ รร. แจ้งว่า กระทรวงยังไม่ให้เปิด ช่วยพิจารณาด้วยเพราะเรียนออนไลย์มานานแล้ว และบางส่วนเขาก็เรียนปรกติ ( ยกเว้น ต ท่าทรายและ ต นาดี ที่ยังให้ปิด)

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: