รมช.ศธ. ‘ครูโอ๊ะ’ รับมอบนิตยสาร “อนุรักษ์” 1,500 ชุด ส่งต่อห้องสมุด-แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ

(20 มกราคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบ “นิตยสารอนุรักษ์” เพื่อส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ โดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นางอาภาภรณ์ โกศลกุล คอลัมนิสต์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งนิตยสารอนุรักษ์ กล่าวว่า “อนุรักษ์” เป็นนิตยสารราย 2 เดือน ที่เสนอเรื่องราวสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม บันเทิง ธรรมชาติ ศาสนา ปรัชญา อาหาร และการเดินทาง ในเชิงของการอนุรักษ์ สืบสาน และรักษา มีนักเขียนชื่อดังหมุนเวียนมาเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจ มีการออกแบบรูปเล่มสวยงาม

ซึ่งปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่ออกเป็นรูปเล่มหนังสือ จากนั้นจะทำเป็นรูปแบบ e-Book จึงต้องการมอบนิตยสารให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1,500 ชุด และจะนำมามอบให้เพิ่มเติมในระยะต่อไป เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ

นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กล่าวขอบคุณผู้บริหารนิตยสารอนุรักษ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรู้ให้แก่ประชาชน ซึ่งสำนักงาน กศน.มีนักศึกษาอยู่หลายระดับ โดยจะนำหนังสือที่ได้รับมอบไปแจกจ่ายให้กับห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ในสังกัดอย่างทั่วถึง

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวว่านิตยสารอนุรักษ์เป็นเครื่องมือถ่ายทอดมุมมองทางวัฒนธรรม ประเพณีอันลึกซึ้ง ที่เป็นการแสดงถึงต้นทุนทางภูมิปัญญาของประเทศ ซึ่งหากนำมาบริหารจัดการอย่างดีจะสามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด นอกจากนี้เนื้อหาต่าง ๆ ยังได้ถ่ายทอดความรู้ ความสำนึกให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม โดยหนังสือเหล่านี้จะถูกส่งผ่านไปยังคนอีกหลายล้านคน ถือเป็นความภาคภูมิใจของทีมนิตยสารอนุรักษ์ และหวังว่าภาคเอกชนจะเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพแก่ประชาชนต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นิตยสารอนุรักษ์ที่นำมามอบให้แก่กระทรวงศึกษาธิการนั้น ไม่อาจประเมินค่าได้ เนื่องจากมีเนื้อหาที่น่าสนใจและหลากหลาย ในอนาคตจะหาได้ยาก เนื่องจากจะมีแบบดิจิทัลเท่านั้น ศธ.จึงยินดีที่ได้ส่งต่อหนังสือให้ผู้ขาดโอกาสในการศึกษา ตลอดจนจะพิจารณาแจกจ่ายให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวชายขอบ เกาะแก่ง พื้นที่ห่างไกล ให้ทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา เพื่อต่อยอดให้การศึกษานำสิ่งดีงามสู่ประเทศต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: