3 รัฐมนตรี ผนึกกำลังผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพลิกการศึกษาทุกตารางนิ้วของประเทศ

3 รัฐมนตรี “ณัฏฐพล+คุณหญิงกัลยา+กนกวรรณ” ผนึกกำลังผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันทำงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาส และพลิกการศึกษาทุกตารางนิ้วของประเทศ มุ่งเป้าพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 3 รูปแบบ คือ โรงเรียน Stand Alone โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

(18 มกราคม 2564) นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ ให้แก่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และศึกษาธิการภาค/จังหวัด เพื่อได้รับทราบนโยบายและเสนอแนะแนวทางที่ควรดำเนินการตามนโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ณ หอประชุมคุรุสภา

รมว.ศึกษาธิการ  กล่าวว่า ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจนถึงวันนี้ครบ 18 เดือน ได้เห็นวงจรการศึกษาที่เกิดใน ศธ.อย่างครบถ้วน จึงต้องการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาครั้งใหญ่เพื่อความพร้อมให้กับเยาวชนต่อไปในอนาคต ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณจำนวนมาก

แม้ว่าที่ผ่านมา ศธ.เป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุด แต่งบประมาณที่ใช้กลับไม่ตรงจุด โดยไปทุ่มให้กับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีเด็กกว่า 3,000 คน ดังนั้น ศธ.จะตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไป และจะนำไปจัดสรรงบพัฒนาโรงเรียนอื่น ๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นอกจากนี้ ปัจจัยหลักที่เกิดปัญหาการศึกษาไทย คือ สถานศึกษา หลักสูตร ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการเชื่อมต่องานระหว่างหน่วยงานในองค์กรหลัก ศธ. ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร

ประกอบกับการมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้การศึกษาเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น จึงต้องมีการนำเอาเครื่องมืออุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษา พร้อมกับลงทุนครูผู้สอน โดยการฝึกอบรมความรู้ทางด้านวิชาชีพ และทักษะการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

สิ่งสำคัญของการจัดการศึกษา คือ ต้องให้ความคุ้มครองและปกป้องเยาวชน ไม่ให้ถูกซํ้าเติมจากการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการคุกคามทางเพศ การล้อเลียน (Bully) หรือการเหยียดหยามในทุกรูปแบบ

ศธ.จะมีแผนบูรณาการพัฒนาโรงเรียน 3 รูปแบบ คือ 1) เพิ่มคุณภาพให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) 2) ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 3) สร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยการเลือกโรงเรียนและทุ่มงบประมาณพัฒนา เพื่อดึงดูดนักเรียนโรงเรียนโดยรอบให้เข้ามาเรียน ซึ่งการสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เป็นการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กไปในตัว โดยจะต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ เพื่อดึงดูดนักเรียนเข้ามาเรียน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กได้กี่แห่ง เพราะต้องขึ้นอยู่กับการพัฒนาโรงเรียนแม่เหล็กในพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ การบริหารจัดการแผนบูรณาการการศึกษาในครั้งนี้ มุ่งเน้นการทำงานที่เชื่อมโยงประสานกันของบุคลากร ศธ.ทั่วประเทศ โดยแผนการดำเนินงานไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาเท่านั้น แต่ยังดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ และบริบทของแต่ละจังหวัดอีกด้วย

ผลของการดำเนินงานครั้งนี้ นอกจากผู้เรียนจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ยังจะได้รับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จากการที่มีครูครบชั้น ครบวิชา ในแต่ละโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนที่สามารถจัดการทำกิจกรรมต่าง ๆ และเมื่อครูครบชั้น ก็จะลดเวลา ลดภาระงาน และพุ่งเป้าหรือให้ความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กได้มากขึ้น

“หลังจากที่ผมได้ลงพื้นที่และศึกษาข้อมูลกว่า 1 ปี ที่อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรี ต้องยอมรับว่าได้พบปัญหาในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่มาก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นการรื้อระบบการศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพใหม่ทั้งระบบ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับเด็ก ๆ โดยใช้ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ทั้งหมดของกระทรวง ซึ่งแผนบูรณาการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน”  รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา กัปปา/สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ภาพ

One thought on “3 รัฐมนตรี ผนึกกำลังผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพลิกการศึกษาทุกตารางนิ้วของประเทศ

Add yours

  1. ผมอ่านมาจนจบ ไม่เห็นประเด็นที่จับต้องได้เลยครับ ผมคิดว่าเป็นแค่วาทะสวยกรูหาเสียงก็เท่านั้น

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: