สกศ.เปิดรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ในคณะกรรมการสภาการศึกษา

(29 ธันวาคม 2563) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา ในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการที่ขอลาออกก่อนครบวาระ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 โดยกระทำได้สองวิธี ดังนี้

  1. ยื่นใบสมัครโดยตรงที่กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการสภาการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่กำหนด ในเวลาราชการ หรือ
  2. ส่งทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราไม่เกินวันที่ 8 มกราคม 2564 ในเวลาราชการ หากเกินกำหนด ใบสมัครนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร แบบ สกศ.1 ได้ที่ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการสภาการศึกษา โทร. 0-2668-7123 ต่อ 1311, 1323 หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th และ http://www.moe.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: