สำนักงาน กศน.ปรับลดเวลาและวันทำงาน ‘ส่วนกลาง’ Work From Home 24 ธ.ค.2563 – 4 ม.ค.2564

(24 ธันวาคม 2563) นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.ได้ปรับลดเวลาและวันทำงานของกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง เพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564

โดยมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม ให้หมุนเวียนบุคลากรมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน จำนวน 25% ของบุคลากรทั้งหมด พร้อมทั้งกำหนดการมอบหมายงาน ตารางการทำงานในการให้ไปปฏิบัติงานที่บ้าน และรายงานผลการปฏิบัติงาน