ครูโอ๊ะ ลงพื้นที่ กศน.ตำบลนาหม่อม ชูเป็นแหล่งเรียนรู้-อนุรักษ์ของพื้นถิ่น

ครูโอ๊ะประเดิมงานแรก เยี่ยม “กศน.ตำบลนาหม่อม” ระหว่างลงพื้นที่ติดตามงานที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชูเป็นแหล่งเรียนรู้-อนุรักษ์ของพื้นถิ่น ทั้งขนบธรรมเนียม อาหารคาวหวาน ส่งเสริมความเป็นปักษ์ใต้อย่างสมบูรณ์

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กศน.ตำบลนาหม่อม จังหวัดสงขลา ในระหว่างการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของการเรียนรู้เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี พร้อมสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่เด็ก ๆ ในพื้นที่ปลายด้ามขวาน ในกิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข ปีที่ 2” ณ กศน.อำเภอบันนังสตา และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 9.40 น. ณ กศน.ตำบลนาหม่อม จังหวัดสงขลา

“แม้จะได้เยี่ยมชม กศน.ตำบลนาหม่อม เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ทำให้เห็นการทำงานที่มีทิศทางการดำเนินงานสอดคล้องกับปรัชญา​ “คิดเป็น​ ทำเป็น​ แก้ปัญหาเป็น​ เน้นคุณธรรม​” ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงพร้อมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยได้ดำเนินการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพ ต่อการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ดีเด่นของ กศน.ตำบล ก็มีหลากหลาย ทั้งขนมเปี๊ยะสูตรโบราณ ที่หายากในปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมท้องถิ่นและอาหารการกิน, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเทพไทย โดยกลุ่มอาชีพรักไทย ตำบลนาหม่อม ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาวประจำปี 2547 ในโครงการสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย, ชุดมโนราห์, ดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กราบสักการะหลวงปู่ทอง สุสังวโร ณ วัดป่ากอสุวรรณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยภายในวัดมีอุโบสถสวยงาม ทั้งยังมีมนต์ขลังสานุศิษย์ทั้งชาวไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ต่างศรัทธาและเลื่อมใส “หลวงปู่ทอง สุสังวโร” ภิกษุผู้มีความงดงามแห่งภาคใต้มีปฎิปทาที่งดงามแห่งภาคใต้ ประชาชนเชื่อว่าท่านเป็นผู้บรรลุมรรคผลและทรงอภิญญาท่านเป็นผู้มีญาณวิเศษสื่อสารกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดได้

จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
24/12/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: