ศธ.ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการเกมส์” (MOE Games 2020) ครั้งที่ 1

(17 ธันวาคม 2563) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กระทรวงศึกษาธิการเกมส์” (MOE Games 2020) ครั้งที่ 1 ซึ่งในปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันใน 6 ชนิดกีฬา คือ เปตอง ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 23-25 ธันวาคม และรอบชิงชนะเลิศ รวมทั้งพิธีเปิด-ปิด ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคมนี้ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

นายวีระ แข็งกสิการ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ ในอดีตเคยจัดช่วงที่มีโครงสร้าง 14 องค์กรหลัก แต่หลังจากปี 2546 ที่มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเป็น 5 องค์กรหลัก ก็ยังไม่มีการแข่งขันกีฬาของกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวง จึงให้มีการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ขึ้น เพื่อรวม “พลังมิตรภาพ พลังความรัก และพลังสามัคคี” ของบุคลากรในกระทรวงให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมกระทรวงศึกษาธิการ (MOE One Team)

ถือเป็นข่าวดีและเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งของการแข่งขันกีฬาระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยปีนี้ สป.ศธ. รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ส่วนปีหน้า “MOE Games 2021” ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และจะหมุนเวียนผลัดกันเป็นเจ้าภาพทุกปี ให้เกิดความต่อเนื่อง

สำหรับปีนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการแข่งขันกีฬา 6 ชนิดกีฬา คือ เปตอง ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน ตามกำหนดการแข่งขัน ดังนี้

กำหนดการแข่งขันกีฬา
“กระทรวงศึกษาธิการ เกมส์” (MOE GAMES) ครั้งที่ 1
วันที่ 23-25 และ 28 ธันวาคม 2563
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ
และสนามศุภชลาศัย

 • ทีม A : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สีชมพู)
 • ทีม B : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สีเขียว)
 • ทีม C : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สีแดงเลือดหมู)
 • ทีม D : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา /สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฯลฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ (สีส้ม)

ประเภทรุ่นการแข่งขัน

 • รุ่น VIP ผู้บริหาร ได้แก่ ตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป ยกเว้นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป
 • รุ่นอาวุโส ได้แก่ ผู้มีอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยให้กำหนดปีพุทธศักราช ให้ชัดเจน
 • รุ่นทั่วไป ทุกคนที่สังกัดหน่วยงาน

ประเภทการแข่งขัน

เปตอง

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ สนามเปตอง กระทรวงศึกษาธิการ บริเวณหลังอาคารรัชมังคลาภิเษก (รอบคัดเลือก-รอบชิงชนะเลิศ วันเดียวจบ)

 • 09.00-10.00 น. การแข่งขันเปตอง รุ่นทั่วไป ชาย คู่ที่ 1  (ทีม A เจอ ทีม B)
 • 10.00-11.00 น. การแข่งขันเปตอง รุ่นทั่วไป ชาย คู่ที่ 2   (ทีม C เจอ ทีม D)
 • 11.00-12.00 น. การแข่งขันเปตอง รุ่นอาวุโส ชาย คู่ที่ 1 (ทีม C เจอ ทีม B)
 • 13.00-14.00 น. การแข่งขันเปตอง รุ่นอาวุโส ชาย คู่ที่ 2 (ทีม A เจอ ทีม D)
 • 09.00-10.00 น. การแข่งขันเปตอง รุ่นทั่วไป หญิง คู่ที่ 1  (ทีม A เจอ ทีม B)
 • 10.00-11.00 น. การแข่งขันเปตอง รุ่นทั่วไป หญิง คู่ที่ 2   (ทีม C เจอ ทีม D)
 • 11.00-12.00 น. การแข่งขันเปตอง รุ่นอาวุโส หญิง คู่ที่ 1 (ทีม C เจอ ทีม B)
 • 13.00-14.00 น. การแข่งขันเปตอง รุ่นอาวุโส หญิง คู่ที่ 2 (ทีม A เจอ ทีม D)
 • 15.00-16.00 น. การแข่งขันเปตอง รุ่นทั่วไป ชาย (รอบชิงอันดับ 3)
 • 16.00-17.00 น. การแข่งขันเปตอง รุ่นทั่วไป หญิง (รอบชิงอันดับ 3)
 • 17.00-18.00 น. การแข่งขันเปตอง รุ่นอาวุโส ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 18.00-19.00 น. การแข่งขันเปตอง รุ่นอาวุโส หญิง(รอบชิงชนะเลิศ)
 • ผู้ประสานงาน : นายวชิรพันธ์ นาคก้อน โทร 089 6726746

แชร์บอล

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ สนามหญ้า บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ (รอบคัดเลือก หาทีมผู้ชนะไปชิงชนะเลิศในแต่ละประเภท)

 • 15.00-16.00 น. การแข่งขันแชร์บอล (หญิง) คู่ที่ 1 (ทีม A เจอ ทีม B)
 • 16.00-17.00 น. การแข่งขันแชร์บอล (หญิง) คู่ที่ 2 (ทีม C เจอ ทีม D)
 • ผู้ประสานงาน : นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์ โทร 065 4191497

ฟุตบอล

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (รอบคัดเลือก หาทีมผู้ชนะไปชิงชนะเลิศในแต่ละประเภท)

 • 13.00-14.00 น. การแข่งขันฟุตบอล รุ่นทั่วไป คู่ที่ 1 (ทีม A เจอ ทีม B)
 • 14.00-15.00 น. การแข่งขันฟุตบอล รุ่นทั่วไป คู่ที่ 2 (ทีม C เจอ ทีม D)
 • 15.00-16.00 น. การแข่งขันฟุตบอล ทีมผู้บริหาร (คู่ที่ 1) (ทีม C เจอ ทีม B)
 • 17.00-18.00 น. การแข่งขันฟุตบอล ทีมผู้บริหาร (คู่ที่ 1) (ทีม A เจอ ทีม D)
 • ผู้ประสานงาน : นายสัมมนากรณ์ บุญเรือง โทร 086 6524662

วอลเลย์บอล

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (รอบคัดเลือก หาทีมผู้ชนะไปชิงชนะเลิศในแต่ละประเภท)

 • 13.00-14.00 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล ผสมอายุ ชาย  (ทีม A เจอ ทีม D)
 • 14.00-15.00 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล ผสมอายุ ชาย  (ทีม B เจอ ทีม C)
 • 15.00-16.00 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล ผสมอายุ หญิง (ทีม A เจอ ทีม D)
 • 16.00-17.00 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล ผสมอายุ หญิง (ทีม B เจอ ทีม C)
 • ผู้ประสานงาน : นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว โทร 085 4849016

เซปักตะกร้อ

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (รอบคัดเลือก หาทีมผู้ชนะไปชิงชนะเลิศในแต่ละประเภท)

 • 13.00-14.00 น. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นทั่วไป คู่ที่ 1  (ทีม A เจอ ทีม B)
 • 14.00-15.00 น. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นทั่วไป คู่ที่ 2   (ทีม C เจอ ทีม D)
 • 15.00-16.00 น. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอาวุโส  คู่ที่ 1 (ทีม C เจอ ทีม B)
 • 16.00-17.00 น. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอาวุโส  คู่ที่ 2 (ทีม เจอ ทีม D)
 • ผู้ประสานงาน : นายอาคม สารศิลปิน โทร 085 1248442

กีฬาพื้นบ้าน
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
และพิธีเปิด-ปิด

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

 • 14.00-14.25 น. การแข่งขันฟุตบอล รุ่นทั่วไป (รอบชิงอันดับ 3) ครึ่งแรก
 • 14.25-14.35 น. การแข่งขันชักกะเย่อ ทีมชายผสม (รอบชิงที่ 3) (ทีม A เจอ ทีม B) (ทีม C เจอ ทีม D)
 • 14.35 น – 15.00 น. การแข่งขันฟุตบอล รุ่นทั่วไป (รอบชิงอันดับ 3) ครึ่งหลัง
 • 15.00-15.25 น. การแข่งขันฟุตบอล ทีมผู้บริหาร (รอบชิงอันดับ 3) ครึ่งแรก
 • 15.25-15.35 น. การแข่งขันชักกะเย่อ ทีมหญิงผสม (รอบชิงที่ 3) (ทีม A เจอ ทีม D) (ทีม B เจอ ทีม C)
 • 15.35-16.00 น. การแข่งขันฟุตบอล ทีมผู้บริหาร (รอบชิงอันดับ 3) ครึ่งสอง
 • 14.00-15.00 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย ผสม (รอบชิงอันดับ 3)
 • 15.00-16.00 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง ผสม (รอบชิงอันดับ 3)
 • 14.00-15.00 น. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นทั่วไป (รอบชิงอันดับ 3)
 • 15.00-16.00 น. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอาวุโส  (รอบชิงอันดับ 3)
 • 14.00-15.00 น. การแข่งขันแชร์บอล (หญิง) (รอบชิงอันดับ 3)
 • 16.30 น. ขบวนพาเหรด นักกีฬา ภายในสนาม
 • 17.00 น. พิธีเปิด โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
 • 20.00 น. พิธีปิด โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

รอบชิงชนะเลิศ

 • 17.30-17.55 น. การแข่งขันฟุตบอล รุ่นทั่วไป (รอบชิงชนะเลิศ) ครึ่งแรก
 • 17.55-18.05 น. การแข่งขันชักกะเย่อ ทีมชายผสม (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 18.05-18.30 น. การแข่งขันฟุตบอล รุ่นทั่วไป (รอบชิงชนะเลิศ) ครึ่งหลัง
 • 18.30-18.40 น. การแข่งขันวิ่งผลัดกระสอบ รุ่นชายทั่วไป
 • 18.40-19.05 น. การแข่งขันฟุตบอล ทีมผู้บริหาร (รอบชิงชนะเลิศ) ครึ่งแรก
 • 19.05-19.15 น. การแข่งขันชักกะเย่อ ทีมหญิงผสม (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 19.15-19.40 น. การแข่งขันฟุตบอล ทีมผู้บริหาร (รอบชิงชนะเลิศ) ครึ่งหลัง
 • 19.40-19.50 น. การแข่งขันวิ่งผลัดกระสอบ รุ่นหญิงทั่วไป
 • 17.30-18.30 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย ผสม (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 18.30-19.30 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง ผสม (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 17.30-18.30 น. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นทั่วไป (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 18.30-19.30 น. การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอาวุโส (รอบชิงชนะเลิศ)
 • 15.00-16.00 น. การแข่งขันแชร์บอล (หญิง) (รอบชิงชนะเลิศ)

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s