เสมา2 ส่งมอบรถยนต์พระราชทาน แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

เสมา 2 ส่งมอบรถยนต์พระราชทาน แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้ครูและบุคลากรใช้เดินทางไปบำบัดฟื้นฟูช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรงตามบ้าน

(16 ธันวาคม 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีส่งมอบรถยนต์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งน้อมเกล้าฯ ถวายโดยสโมสรไลออนส์ องค์กรบำเพ็ญประโยชน์ระดับโลก และมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี และเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คณะสโมสรไลออนส์ องค์กรบำเพ็ญประโยชน์ระดับโลก, นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี, นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตย์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และรถยนต์พระราชทานให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับชาวเพชรบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับรถยนต์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ครูและบุคลากรนำไปบำบัดฟื้นฟูช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรงตามบ้าน เนื่องจากพระองค์ท่านทรงมองเห็นถึงความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กพิการ โดยเฉพาะการออกพื้นที่ไปดูแลเด็กพิการตามบ้านหรือในพื้นที่ทุรกันดาร

จึงขอให้นำรถยนต์พระราชทานคันนี้ พร้อมกับการใช้ความรู้ ความสามารถของคุณครูที่มีอยู่ ช่วยกันพัฒนาเด็กพิการให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคลต่อไป

“กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาส​ทุกช่วงชั้นปี ทุกประเภท ในทุกพื้นที่ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการที่ต้องมีการส่งเสริมด้านการศึกษารูปแบบพิเศษ ซึ่งจะต้องมีนโยบายเพื่อรองรับการศึกษาพิเศษเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริหาร ครู บุคลากรของการศึกษาพิเศษล้วนเป็นผู้ที่มีความเสียสละสูง ในการทุ่มเทความสามารถและเวลาในการดูแลเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กพิการซ้ำซ้อนเหล่านี้ ที่ต้องการการเติมเต็มทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ขณะที่เด็กบางคนมีความสามารถหลายด้าน เพียงแต่เข้าสังคมไม่ได้ จึงต้องผสมผสานความต้องการและความช่วยเหลือที่แตกต่างกันในแต่ละคน และแต่ละกลุ่ม

ดังนั้น นอกจากการเรียนการสอนโดยทั่วไปแล้ว ครูก็ต้องมีความพิเศษกว่าครูทั่วไป คือ ครูมีความใจเย็น มีเทคนิคสอนให้เด็กกลุ่มนี้ได้เกิดการเรียนรู้ ให้มีชีวิตตามปกติได้” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี มีบทบาทหน้าที่จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา โดยดำเนินงานเป็นลักษณะให้บริการในรูปแบบเด็กพิการเดินทางมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี และให้บริการที่บ้าน สำหรับเด็กพิการที่มีความพิการรุนแรงหรือติดเตียงไม่สามารถเดินทางไปรับบริการได้

อิชยา กัปปา/สรุป
อธิชนม์ สล้างสิงห์/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s