ศ.ค.ส. ‘ศึกษาธิการส่งความสุข’ ปันสุขสู่น้อง ส่งต่อความรักสู่น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล-ชายขอบทั่วประเทศ

กนกวรรณ วิลาวัลย์’ เปิดกิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข” ปันสุขสู่น้อง ปีที่ 2 โดยให้สำนักงาน กศน.จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบสิ่งของ ส่งความสุข เช่น หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ให้น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล-ชายขอบทั่วประเทศ

(14 ธันวาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ปันสุขสู่น้อง ปีที่ 2 พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศธ. เข้าร่วมงาน ที่กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ส่งต่อความรัก แบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้นที่ชายขอบและทุรกันดารห่างไกลทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขวันเด็กแห่งชาติ และต้อนรับปีใหม่ 2564 ภายใต้กิจกรรมโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข”

เนื่องจากในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเหล่านั้น ยังประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันหนาวไม่เพียงพอเป็นจำนวนมาก

จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอาสาเป็นผู้ส่งผ่านความสุข โดยการจัดหาและการรับบริจาคสิ่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มความรัก ความอบอุ่น และกำลังใจ ให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีรอยยิ้มที่สดใส เป็นของขวัญปีใหม่ที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจจากผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ห่วงใยลูกหลานไทย

อีกทั้งยังร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ทั้งในเรื่องของน้ำใจ การให้ และการแบ่งปันให้คงอยู่คู่คนไทย และยืนยันว่าจะมีกิจกรรมโครงการดี ๆ แบบนี้ในปีต่อไปแน่นอน

ในการนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบสิ่งของส่งความสุขให้แก่ตัวแทนน้อง ๆ เด็กและเยาวชน เช่น นักเรียนโรงเรียนวัดพระยาทำ, นักศึกษา กศน.เขตคลองเตย จากมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่), กลุ่มเด็กออทิสติก เป็นต้น และได้ส่งต่อสิ่งของบริจาคให้กับปลัด ศธ.เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายขอบ และทุรกันดารห่างไกลทั่วประเทศต่อไป

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจาก “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ครั้งแรกในปี 2562 ประสบความสำเร็จ ได้รับรอยยิ้ม และเสียงตอบรับที่ดีมาก ทั้งยังคงแนวคิดให้สำนักงาน กศน.ทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นจุดเชื่อมสะพานบุญระหว่างผู้ให้ ประกอบกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อแบ่งปันความสุขสู่เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ชายขอบ ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ 2564 ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมดี ๆ ซึ่งทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. เป็นสื่อกลางส่งความสุขและรอยยิ้มที่สดใสไปยังผู้รับในพื้นที่ห่างไกลต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: