ผู้บริหาร ศธ.ร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

(3 ธันวาคม 2563) นายสุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

กิจกรรมในพิธี ประกอบด้วยการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช การเจริญพระพุทธมนต์ และสวดถวายพระพรชัยมงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือ ‘สวดมนต์รวมศาสนา’ สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีด้วย

สำหรับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าร่วมพิธี อาทิ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 3 ท่าน (นายธนู ขวัญเดช, นายวีระ แข็งกสิการ, นายสุทิน แก้วพนา) นายศรีชัย  พรประชาธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และนายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: