กศน.สมุทรปราการ ติวเข้ม.. เติมเต็มความรู้ อบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ พลิกโฉม ‘ครู กศน.ตำบล’ สู่ PR มืออาชีพ

‘กศน.สมุทรปราการ’ ติวเข้ม.. เติมเต็มความรู้ อบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อพลิกโฉม ‘ครู กศน.ตำบล’ สู่ PR มืออาชีพ โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงาน กศน. และสื่อมวลชน ร่วมให้ความรู้แก่ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ในสังกัด จำนวน 81 คน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารในยุค Digital ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระยะที่ 2) ณ โรงแรม เดอะ คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จ.สมุทรปราการ

นางธัชชนก พละศักดิ์ กล่าวให้นโยบายการทำงาน โดยยึดหลักจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกวัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ทำงานโดยยึดหลัก 3P ‘Propaganda Promotion และ Public Relations’ โดยเฉพาะ P3 หรือด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเขียนข่าว ช่วยสื่อสารต่อสาธารณชนในวงกว้างด้วยช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายภารกิจที่สำคัญของ กศน.สมุทรปราการ คือ ‘ทำให้คนสมุทรปราการ จบ ม.6 ทุกคน’ ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะเป็นส่วนสำคัญต่อการผลักดันภารกิจไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงาน PR ของครู กศน.ตำบลให้มากขึ้น

“กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ย่อมส่งผลให้บุคคลทั่วไป และภาคีเครือข่าย ได้รับรู้ถึงภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน กศน.ทุกระดับ และได้รับการยอมรับจากประชาชนและภาคีเครือข่าย ส่งผลถึงความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ กศน.ต่อไป”

สรุปโดย : ทีม กศน.ตำบล จากจังหวัดสมุทรปราการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: