นักเรียนโรงเรียน’ไทยคริสเตียน’ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563

(28 พฤศจิกายน​ 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ประชุมระดับชาติประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ “Think Globally, Act Locally”

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)​ จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา 1 คน เป็นผู้แทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition – IPSC) ที่สหราชอาณาจักร โดยมีท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

รับชม LIVE ย้อนหลัง “Think globally, Act locally”🏆🏅
(ประมาณชั่วโมงที่ 2.02)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.เล็งเห็นความสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัด ตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

จึงได้ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ The English-Speaking Union Association (ESU Thailand) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติขึ้น โดยในวันนี้ (28 พ.ย.2563) เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 คน คัดเลือกให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร แต่เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-​19) จึงได้มีการเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกำหนด

นอกจากนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และเงินสนับสนุนการศึกษาจากสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)

โดยในปีนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ น.ส.ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ โรงเรียนไทยคริสเตียน รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ น.ส.สุชาดา เจริญกิตติธรรม โรงเรียนสตรีภูเก็ต และรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ น.ส.นินนารา ฉัตรพรรณรังสี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

อิชยา กัปปา/สรุป
กิตติกร แซ่หมู่/ภาพ
สต.สป. /ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: