ครูโอ๊ะมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านอบรม”พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย”เขตการศึกษาภาค9 ตั้งเป้าปูพรมอบรมให้ครบ1.2หมื่นคน ใน47จว.ทั่วประเทศ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษาภาค 9 (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม 93 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้มีความตั้งใจมาร่วมกิจกรรมอบรม ณ จุดนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานในความรับผิดชอบในโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติของการศึกษา ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กปฐมวัยที่จะต้องดูแลและเอาใจใส่อย่างดี ให้สมกับที่พ่อแม่ ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานในช่วงอายุ 2-6 ปี ให้มาอยู่ในความดูแลของโรงเรียนเอกชน

โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะพี่เลี้ยง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และอยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด ให้สามารถดูแลเอาใจใส่ จัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้มีการจัดอบรมพี่เลี้ยง รวม 57 จุดใน 47 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวนมาก เกินกว่าเป้าหมาย (12,000 คน) ที่วางไว้

จึงขอแสดงความชื่นชมผู้เข้ารับการอบรม ที่มีความมุ่งมั่นใส่ใจพัฒนาตนเอง ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากมีความตั้งใจศึกษา เรียนรู้ข้อมูลและความรู้จากวิทยากร ทั้งในเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก บทบาทและความสำคัญของพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็กปฐมวัย การดูแลสุขภาพเด็กและโภชนาการ การป้องกันอุบัติเหตุและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำความรู้เหล่านี้ไปใช้เพื่อดูแลเด็กปฐมวัยในความรับผิดชอบอย่างจริงจัง ก็จะส่งผลให้เด็กได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน ที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยต่อไป

ทั้งนี้ ขอแสดงความขอบคุณวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, โรงพยาบาลประจันตคาม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ที่มาให้ความรู้ เทคนิค ทักษะการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งขอขอบคุณโรงเรียนมารีวิทยา ที่สนับสนุนสถานที่และอำนวยความสะดวกการประสานการจัดอบรมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

โดยมีผู้เข้าร่วมและให้การต้อนรับ อาทิ นายอุดม ชำนิ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี (ผอ.รร.มัธยมวัดใหม่กรงทองฯ) นางสาวอัจฉรา สุขพิบูลย์ ปส.กช.จังหวัดปราจีนบุรี และ ผอ.รร.มารีวิทยา, นางวนิดา ศิลปกิจโกศล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
27/11/2563

2 thoughts on “ครูโอ๊ะมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านอบรม”พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย”เขตการศึกษาภาค9 ตั้งเป้าปูพรมอบรมให้ครบ1.2หมื่นคน ใน47จว.ทั่วประเทศ

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: