ครูโอ๊ะมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านอบรม”พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย”เขตการศึกษาภาค9 ตั้งเป้าปูพรมอบรมให้ครบ1.2หมื่นคน ใน47จว.ทั่วประเทศ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐม