รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา มอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562

(27 พฤศจิกายน 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง กล่าวว่า มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ดำเนินโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นที่ประจักษ์ โดยมีเครือข่ายแกนนำจิตอาสามากที่สุดในประเทศ ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด รวมกว่า 457 โรงเรียน มีเยาวชนจำนวนกว่า 70,000 คน และมีผู้ติดตามโครงการผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ครอบครัวพอเพียง” กว่า 5 ล้านคนทั่วโลก

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จึงได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนครอบครัวพอเพียง มีจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในฐานะรากแก้วของแผ่นดิน ตลอดจนสร้างเครือข่ายสมาชิกเยาวชนครอบครัวพอเพียงขยายไปยังเยาวชนในสถานศึกษาและในชุมชน ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ครอบครัวพอเพียง” น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเข้าใจและยั่งยืน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในวันนี้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพสกนิกรในประเทศไทยมาหลายสิบปีแล้ว แต่ว่าความเข้าใจและความเข้าถึงยังไม่เป็นที่ประจักษ์ และการปฏิบัติก็ไม่ง่ายนัก ดังนั้นการที่มูลนิธิครอบครัวพอเพียงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างต่อชาวไทยอย่างยิ่ง

สิ่งที่อยากเน้นย้ำให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ คือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และจิตอาสา ขณะที่ศูนย์ครอบครัวพอเพียง ถือเป็นศูนย์รวมผู้ที่มีความคิดดี มีศรัทธาในความดีของตนเอง เชื่อมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่ได้จากการโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ตลอดจนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพร้อมบำเพ็ญประโยชน์ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างเข้าใจและยั่งยืน

รางวัลเกียรติยศที่จัดพิธีมอบ ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชาเป็นเลิศ, รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น, รางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับอุดมศึกษา, รางวัลองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนโครงการ, รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์ของพระราชายอดเยี่ยม, รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน, รางวัลผู้บริหารและที่ปรึกษาชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัย, รางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่นระดับประถมศึกษา, รางวัลการขยายเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น, รางวัลโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น, โล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการ, รางวัลโครงการครอบครัวพอเพียงไม่ทนต่อการทุจริต, รางวัล New Gen So Good ครั้งที่ 8, รางวัลการขับเคลื่อนระเบียนความดี,รางวัล Volunteer Star และรางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: