ศธ.ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

กระทรวงศึกษาธิการ เชิญหลายหน่วยงานประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

(26 พฤศจิกายน 2563) นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็ก ประจำปี 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเข้าร่วมประชุม

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้

  • งานแถลงข่าว ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว
  • กิจกรรมนำเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 564 ราย รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 225 ราย เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. สถานที่รอยืนยัน
  • งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 8.30 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อว่า “สู้ไปด้วยกัน” กรอบแนวคิดของหนังสือ เป็นเรื่องของการปรับตัวของเด็กไทยในยุค New Normal

ในส่วนของตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน จะยังคงเป็นตราสัญลักษณ์เหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: