เสมา 2 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ (From Gen Z to be CEO)”

(26 พฤศจิกายน 2563) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ “สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ (From Gen Z to be CEO)” โดยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้แทน 14 หน่วยงาน เป็นตัวแทนลงนาม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พณ. กล่าวตอนหนึ่งว่า โครงการนี้เป็นการติดอาวุธทางความรู้ให้กับกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นซี (Gen Z) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-23 ปี ที่ปัจจุบันมีมากถึง 12 ล้านคน คิดเป็นกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ

กระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและสร้างโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้ ได้เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิทยากรเอกชนผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งล้วนเป็นผู้ส่งออกที่มากประสบการณ์ ประสบความสำเร็จมาแล้วทั้งสิ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สร้างโอกาสให้กับกลุ่มคน Gen Z จากการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศในระดับสากล เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพิ่มมูลค่าส่งออกให้กับประเทศไทย

สิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้ โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในวันข้างหน้าอาจมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากกว่านี้ รวดเร็วกว่านี้ แบบไม่ทันคาดคิดขึ้นอีก เพราะฉะนั้นอย่างน้อย Gen Z ต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวจากตัวอย่างของโลกที่เปลี่ยนแปลง 3 ประการ

ประการแรก คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สถานการณ์นี้มาบอกเราว่า เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จะไม่ยอมเผชิญกับโรคก็ไม่ได้ เพราะมาถึงตัวเราแล้ว และไม่ได้มาเฉพาะประเทศเรา แต่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลก

ประการที่สอง คือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน สงครามที่ไม่ได้เป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธ แต่เป็นการต่อสู้ด้วยมาตรการการค้าต่างๆ ทั้งสกัดกั้นการนำเข้า-ส่งออก เราต้องติดตามสงครามการค้าครั้งนี้แบบใกล้ชิด เพราะเชื่อว่าจะมีอีกหลายมาตรการทางการค้าของ 2 ชาติมหาอำนาจที่ออกมาฟาดฟันกันอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบตรงตรงต่อการค้าไทยและการค้าโลก

ประการที่สาม คือ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว มีผลมากที่จะทำให้โลกเปลี่ยน ซึ่งไม่สามารถรู้ได้ด้วยการดูแค่ GDP (Gross Domestic Product:ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ซึ่งก็ยังขึ้นอยู่ อยู่ในเกณฑ์บวก แต่บวกน้อยลงไปเรื่อยๆ เรียกว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งวิกฤตนี้ส่งผลทั้งต่อตัวเลขการค้า การส่งออก และตัวเลขการจับจ่ายใช้สอยของคนทั้งโลก

ทั้งสามประการที่กล่าวมานี้ อยากให้ Gen Z ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง ถ่องแท้ และนำมาซึ่งการเตรียมรับมือ การปรับตัว เผชิญกับภาวะโลกเปลี่ยนอีกมากมายต่อไปในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้

อนึ่ง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ฯ ในครั้งนี้ มี 15 หน่วยงานร่วมลงนาม ได้แก่

1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 47 แห่ง ทั่วประเทศ)
3. บริษัททรู คอร์เปอเรชั่น (มหาชน) จำกัด
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์)
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
15. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: