‘สุภัทร จำปาทอง’ กับภารกิจ ‘การศึกษายกกำลัง 2

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563* เผยแพร่บทความสัมภาษณ์พิเศษ ‘สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ’ กับภารกิจ ‘การศึกษายกกำลัง 2’

*ติดตามอ่านได้ใน นสพ.มติชน หน้า 18