ศธ.ประชุมเตรียมงาน ‘วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย’ ครบรอบ 99 ปี

(18 พฤศจิกายน 2563) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน ‘วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)’ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทิน แก้วพนา กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งในปี 2564 ตรงกับวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เป็นปีที่ 99

การจัดงานในปีนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และให้สมาชิกยุวกาชาดได้รับความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด รวมถึงได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2564 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เตรียมงานในส่วนของโครงสร้างและขอบข่ายหน้าที่ของคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 กอง 22 ฝ่าย รวมทั้งจะนำปัญหา/ข้อเสนอแนะจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ปกรณ์ เรืองยิ่ง / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: