หมวดหมู่
เสมา 2

คุณหญิงกัลยา และผู้บริหาร ศธ. ปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ 4.7 หมื่นกล้า “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์”

(16 พฤศจิกายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว […]