หมวดหมู่
สอศ. เสมา 2

‘คุณหญิงกัลยา’ ลงพื้นที่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ วษท.สงขลา ติดตามผล Smart Farm เลี้ยงกุ้งขาวปลอดภัย 1 ไร่ 1 ล้าน

เสมา 2 ‘คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช’ ลงพื้นที่สงข […]