คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ปี 2564 รวม 200 ล้านบาท

(23 พฤศจิกายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ... Continue Reading →

รมว.ศธ.ชูการศึกษายกกำลังสอง ร่วมพลิกประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้า ยก ‘ภูเก็ต-สมุทรสงคราม’ โมเดลยกระดับการศึกษาให้เท่าเทียม

(13 พฤศจิกายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการก... Continue Reading →

รมช.ศธ.’กนกวรรณ’ ประชุมนโยบาย คลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ มุ่งหวัง 60+ ไอดอล กระจายทั่วประเทศไทย

(13 พฤศจิกายน 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑