หมวดหมู่
เสมา 2

รมช.ศธ.’คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช’ ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบชี้เป้าด้วย TPMAP จังหวัดสมุทรสงคราม

(11 พฤศจิกายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิกา […]