รองปลัด ศธ.ให้นโยบายสำนักอำนวยการ สป.เน้นเร่งสรรหาอัตรากำลังขาดแคลน บริการที่รวดเร็ว รักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรส่วนกลางและภูมิภาค

นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการ