หมวดหมู่
สพฐ.

สพฐ.ผนึกเครือข่าย ชู “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” บนฐานนิวนอร์มอล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพั […]

หมวดหมู่
สป.

รองปลัด ศธ.ให้นโยบายสำนักอำนวยการ สป.เน้นเร่งสรรหาอัตรากำลังขาดแคลน บริการที่รวดเร็ว รักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรส่วนกลางและภูมิภาค

นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รักษาราชการแทนรองปลัดกร […]