มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ หารือ ศธ.ขอรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

(9 พฤศจิกายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. ร่วมหารือมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ในการที่มูลนิธิฯ ขอรับการสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามตัวแทน ศธ. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ซึ่งทำประโยชน์อย่างสูงยิ่งให้แก่ประเทศชาติ มีความกล้าหาญและเสียสละด้วยจิตวิญญาณแห่งผู้ให้อย่างแท้จริงในการจัดการศึกษาให้ผู้พิการ ซึ่ง ศธ.จะพยายามทุกวิถีทางผลักดันให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้พิการ โดยได้มอบหมายให้ปลัด ศธ.พิจารณาให้การสนับสนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ ในประเด็นที่มูลนิธิฯ เสนอขอรับการสนับสนุน 3 ด้าน

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ e0b8a1e0b8b9e0b8a5e0b899e0b8b4e0b898e0b8b4e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8abe0b8b2e0b984e0b896e0b988_e0b992e0b990e0b991e0b991e0b990e0b999_0.jpg

1 การพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับคนพิการ

ปลัด ศธ.กล่าวว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ขอเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

  • กรณีนี้สามารถเปิดได้ แต่หลักสูตรจะต้องผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบัน และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
  • วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ต้องขออนุญาตให้จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และขอรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษากับคุรุสภา ก่อนเปิดสอนไม่น้อยกว่า 60 วัน

2 ขอรับการสนับสนุนครู ช่วยสอนนักเรียนและนักศึกษาผู้พิการ ในสถาบันการศึกษา สังกัดมูลนิธิฯ

ปลัด ศธ.กล่าวว่า มูลนิธิฯ ขออัตรากำลังรวม 73 อัตรา โดยแบ่งเป็นครูผู้สอนผู้พิการในด้านต่าง ๆ อาทิ ทางความบกพร่องทางการได้ยิน ความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เป็นต้น

  • ประเด็นนี้ ศธ.ขอรับไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากเป็นจำนวนอัตรากำลังที่ค่อนข้างมาก แต่ในเบื้องต้น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สพฐ. สามารถสนับสนุนข้าราชการครูไปช่วยสอนนักเรียนนักศึกษาพิการได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ และมติ ครม.

3 ขอรับเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนและนักศึกษาผู้พิการ ในสถาบันการศึกษา สังกัดมูลนิธิฯ

ปลัด ศธ.กล่าวว่า ในเรื่องนี้จะหารือเพิ่มเติมกับนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ที่คลุกคลีและมีองค์ความรู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มากที่สุด

ศธ.จะประชุมนอกรอบกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องการจัดการศึกษาผู้พิการอย่างเร่งด่วนต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: