หมวดหมู่
สป. เสมา 3

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ หารือ ศธ.ขอรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

(9 พฤศจิกายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่า […]

หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(6 พฤศจิกายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกร […]

หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรว […]