คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ลงพื้นที่ลพบุรี ติดตาม “โคก หนอง นาโมเดล” ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด พร้อมเยี่ยมชม Smart Kids Preschool สอนภาษาด้วยระบบ EIP

(7 พฤศจิกายน 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามโครงการ “โคก หนอง นา” ของเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง และเยี่ยมชม Smart Kids Preschool ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี โดยมีนายศุภนิมิต เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, ว่าที่ ร.ต.หญิง สรวีย์ เหมือนเพ็ชร์ ปลัดอำเภอท่าวุ้ง, นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว, พล.อ.สมศักดิ์ แสงจันทร์เลิศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

รับชมอัลบั้มภาพการลงพื้นที่ จ.ลพบุรี

เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง : ชื่นชมโคก หนอง นา โมเดล ชวนชาวบ้านทำเกษตรประณีต ปลูกไม้มีค่าสร้างรายได้

พล.อ.สมศักดิ์ แสงจันทร์เลิศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว กล่าวว่า เทศบาลตำบลโพตลาดแก้วมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการแก้ปัญหาจากระดับท้องถิ่นก่อน เช่น

  • สร้างโรงเรียนสำหรับผู้สูงวัยที่ยากจน เพื่อไม่ให้เป็นภาระของรัฐและพัฒนาให้เป็นพลังของแผ่นดิน
  • ส่งเสริมเด็กเล็กให้อัจฉริยะ ด้วยหลักสูตรไฮสโคป เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติที่เด็กสามารถสร้างความรู้ได้เอง ให้เป็นคนเก่งและคนดี เติบโตเป็นเสาหลักของประเทศ
  • จัดโครงการ “โคก หนอง นา” เรื่องน้ำ โดยสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด ทำให้มีน้ำใช้ในหน้าแล้ง พร้อมทั้งแบ่งปันให้ผู้ยากจน ด้อยโอกาสเข้ามาเรียนรู้ เพื่อให้นำไปใช้ประกอบอาชีพ

ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นการรวมพลังกันของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยไม่รอใช้งบประมาณแผ่นดิน ด้วยน้ำใจของทุกคนและความหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตชาวโพตลาดแก้ว และสร้างคนดีให้กับสังคม

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ การสาธิตการสอนแบบไฮสโคป ชมสวนกล้วยคาเวนดิสของผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา ต.โพตลาดแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าและการปลูกผักปลอดสารพิษระบบปิด

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ดีใจและชื่นใจมากที่ได้มาเห็น โคก หนอง นา ที่นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว มอบที่ให้ 5 ไร่ เพื่อทำเป็นต้นแบบให้คนในพื้นที่ มาเรียนรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทำต้นแบบเอาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยในหลวงรัชกาลที่ 10 สืบสานต่อยอดในชื่อ “โคก หนอง นา” ที่ปลูกพืชเพื่อประโยชน์หลายอย่าง ทำให้มีรายได้ระยะสั้นและระยะยาว ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม หากพื้นที่เพียง 1 ไร่ หรือครึ่งไร่ ก็สามารถปลูกพืชตามแนวพระราชดำริที่ทำให้มีรายได้เดือนละ 50,000 – 100,000 บาทได้ เรียกว่า “เกษตรประณีต 1 ไร่ 1 แสน” โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีมีต้นแบบให้ไปศึกษาว่าจะวางแผนอย่างไร ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้ขายได้ทุกวัน ทุก 3 วัน ทุกสัปดาห์ ตลอดจนเชิญชวนให้ประชาชนปลูกไม้มีค่า เนื่องจากรัฐบาลออกกฎหมายให้ประชาชนตัดต้นไม้มีค่าได้แล้ว ซึ่งไม้มีค่าเหล่านี้เมื่อผ่านไป 10-20 ปี จะกลับมาเลี้ยงเราได้ตลอดชีวิต

Smart Kids Preschool อ.เมืองลพบุรี : ชี้พ่อแม่ ครู เป็นผู้กล่อมเกลาความเป็นมนุษย์ให้เด็กยุคดิจิทัล

ดร. จิตรา แสงวัฒนาฤกษ์  กล่าวว่า Smart Kids Preschool เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3 และมีโครงการที่จะเปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษาหน้า

โดยสอนนักเรียนด้วยภาษาอังกฤษตลอดเวลา ตามวิธีการสอนแบบ English Immersion Programme (EIP) คือการนำเด็กไปอยู่ในสถานการณ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา โดยห้องเรียนหนึ่งจะมีครูเจ้าของภาษาหนึ่งท่าน และครูผู้จบปฐมวัยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เป็นครูผู้ร่วมสอนอีกหนึ่งท่าน ในแต่ละชั้นเรียน จะมีนักเรียนไม่เกิน 15 คน ทำให้นักเรียนมีโอกาสใกล้ชิดกับผู้สอนและซึมซับรับรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ เหมือนการรับรู้ภาษาแม่ รวมถึงใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไทย ผสมผสานกับหลักสูตรของประเทศอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติและเพื่อการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวกับผู้ปกครองนักเรียนว่า เด็กสมัยนี้อยู่กับโทรศัพท์มือถือมากเกินไป ดังนั้นการที่ครูดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ โรงเรียนนี้จึงเป็นทางเลือกที่ผู้ปกครองสามารถให้เด็กได้เติบโตแบบธรรมชาติที่เด็กควรจะเป็น สร้างโอกาสในชีวิตของเด็ก เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยนี้รวดเร็วทันใจจนทำให้เด็กไม่รู้จักอดทนรอ ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าพ่อแม่เอามือถือให้ลูกแล้วลูกเงียบ แต่ทุกคนลืมว่าเด็กจะไม่มีความสัมพันธ์หรือเรียนรู้การอยู่กับคนตั้งแต่เด็ก ทำให้มีจิตใจที่ไม่อ่อนโยน ไม่เอื้อเฟื้อ ไม่มีเมตตากรุณา ขาดองค์ประกอบพื้นฐานความเป็นมนุษย์ เพราะมือถือไม่สามารถอบรมสั่งสอนสิ่งเหล่านี้ได้

การส่งเด็กมาที่นี่ มีคุณภาพเทียบเท่ากับการส่งลูกไปอยู่กรุงเทพฯ แต่ลูกได้อยู่กับพ่อแม่ พร้อมหน้าพร้อมตา และครูก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างมาก

รับชมอัลบั้มภาพการลงพื้นที่ จ.ลพบุรี

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: