คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ลงพื้นที่ลพบุรี ติดตาม “โคก หนอง นาโมเดล” ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ปิด พร้อมเยี่ยมชม Smart Kids Preschool สอนภาษาด้วยระบบ EIP

(7 พฤศจิกายน 2563) ดร.คุณ