หมวดหมู่
เสมา 2

เสมา 2 มอบนโยบาย สมศ. ก้าวสู่ปีที่สอง เน้นส่งเสริมผู้ประเมินอย่างจริงจัง และประเมินคุณภาพอย่างกัลยาณมิตร

(6 พฤศจิกายน 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิ […]