หมวดหมู่
สป.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียนนักศึกษา ศธ. เห็นชอบแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียน ข้อ 4 และ 7

(6 พฤศจิกายน 2563) กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมคณะกรรมการ […]

หมวดหมู่
สป.

ผลการประชุมผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พฤศจิกายน 2563)

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศ […]